Κινητή Προσθετική

Κατασκευάζουμε οδοντοστοιχίες με ποιοτικά υλικά, ανθεκτικά στην κόπωση και τον χρόνο. Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες – κατασκευές.

 

Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες 


Ολική και μερική ακρυλική οδοντοστοιχία

Ολική και μερική θερμοπλαστική οδοντοστοιχία

Ακερς θερμοπλαστικό

Σύνδεσμοι ακριβείας

Επιδιορθώσεις κινητής προσθετικής

Αναπροσαρμογή βάσης

Κόλληση οδοντοστοιχίας

Προσθήκη δοντιού

Άγκιστρα (μεταλλικά)

Προέκταση μεταλλικού σκελετού

 

Οδοντοστοιχίες


Ολικές – Μερικές – Ένθετες – Επένθετες – Υβριδικές

 

Αισθητική Οδοντοπροσθετική


Περιστατικά όπου οι ασθενείς είναι μερικώς ή ολικώς  νωδοί, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατασκευή ολικών ή μερικών τεχνιτών οδοντοστοιχιών.

Η κινητή φύση αυτών των εργασιών καθώς και το χαμηλό κόστος τους , δίνουν λύσεις σε μία μεγάλη ομάδα περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλινικός στην καθημερινή πράξη.

 

Θερμοπλαστικά


Ανά δόντι

Δύο δόντια

Τρία δόντια

Τέσσερα δόντια

Ολική οδοντοστοιχία

Μερική οδοντοστοιχία

Αναβάσωση ολικής

Αναβάσωση μερικής

Προσθήκη δοντιού (REPERATION)

Άγγιστρα ροζ

Ακεταλλικά άγγιστρα